Už v tom zase plaveme

2. 2. 2023

Od 1. 3. 2023 budou přihlášené děti jezdit opět na bazén do Fryčovic.

O jarních prázdninách je lekce plavání zrušena. Počet lekcí je 10.

Cena kurzu včetně autobusové dopravy je 1 860 Kč.

Platbu je nutno uhradit nejpozději do 27. 2. 2023 (bude na účtu).

Podrobnosti o platbě s číslem účtu dostanete u třídních učitelek.

NEZAPOMEŇTE na příspěvek Vaší zdravotní pojišťovny.

Téměř polovina ceny za autobus je hrazena z dotace obce. Děkujeme.

 

ZŠ a MŠ

Základní škola a Mateřská škola
Ostrava-Zábřeh, p. o.

IČO: 709 446 28
REZIDO: 600 144 968
DS: 599mgbj

Základní škola:
Horymírova 100, Ostrava 700 30

Mateřská škola:
Rezkova 14, Ostrava 700 30

Spolek rodičů

Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Horymírova, z.s.

Horymírova 100,
700 300 Ostrava-Jih

IČO: 018 10 197

E-mail:
SHorymirka@post.cz

Důležité odkazy

Ostrava logo
Ostrava Jih logo