Projekty

 Zde naleznete aktuální projekty naší základní školy.

Přehled projektů

PROJEKT S Horymírkou ke vzdělání

Je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu
vzdělávání. Poskytuje účinný systém vzdělávání přizpůsobený
potřebám dětí a žáků MŠ, ZŠ a ŠD. 

projekt

projekt1

Ozdravné pobyty

Naše škola pravidelně využívá příspěvek, který statutární město Ostrava poskytuje prostřednictvím Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší. Díky příspěvku ve výši 7 500 Kč na žáka realizujeme pro žáky 3., 4., 5. a 7. ročníků 14denní ozdravné pobyty v oblastech s čistým ovzduším. Pro školní rok 2023/2024 získala škola tento příspěvek pro 120 žáků.

 

Ostrava - oficiální stránky města Ostravylogo fajnova

Projekt "Čtením k poznání"

Projekt je podpořen z programu na podporu rozvoje kvality školství z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2024.

 

Ostrava - oficiální stránky města Ostravy

Projekt „Systematická podpora nadání v MŠ a ZŠ Horymírova“

Projekt je podpořen z programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy na rok 2024.  Ostrava - oficiální stránky města Ostravy

Projekt Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji CZ.03.04.01/00/22_026/0003047

Dotační program Bezplatné stravování ve školách pro I. pololetí školního roku 2023/2024 je financován z projektu

Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji CZ.03.04.01/00/22_026/0003047

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

 

projekt1

Projekt DIGITALIZUJEME ŠKOLU

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:
– k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti);
– k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

 

projekt

Projekt „Šemíkova knihovna – čtením ke spokojenosti“

Projekt je podpořen z programu na podporu rozvoje kvality školství z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2023

 

Ostrava - oficiální stránky města Ostravy

Galerie workoutového hřiště

ŠABLONY lll – ZŠ A MŠ HORYMÍROVA 100, OSTRAVA-ZÁBŘEH

REG. Č. PROJEKTU CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/002081

Je spolufinancován evropskou unií. Cílem projektu je personální podpora ZŠ – kariérový poradce, rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí, podpoře individuálního přístupu k dětem.

EU

Zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ a MŠ Horymírova

Zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ a MŠ Horymírova pod taktovkou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a EU.

EU Kvalita

Evropská unie – Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy