Projekty

 Zde naleznete aktuální projekty naší základní školy.

Přehled projektů

Projekt „Šemíkova knihovna – čtením ke spokojenosti“

Projekt je podpořen z programu na podporu rozvoje kvality školství z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2023

 

Ostrava - oficiální stránky města Ostravy

Galerie workoutového hřiště

ŠABLONY lll – ZŠ A MŠ HORYMÍROVA 100, OSTRAVA-ZÁBŘEH

REG. Č. PROJEKTU CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/002081

Je spolufinancován evropskou unií. Cílem projektu je personální podpora ZŠ – kariérový poradce, rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí, podpoře individuálního přístupu k dětem.

EU

Zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ a MŠ Horymírova

Zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ a MŠ Horymírova pod taktovkou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a EU.

EU Kvalita

Evropská unie – Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy