Zápis do mateřské školy

Momentálně neprobíhá žádný zápis

Zápis školka

Dokumenty potřebné k zápisu

  • Vyplněná a podepsaná Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  • Potvrzení lékaře dítěte o očkování a zdravotním stavu
  • Kopie rodného listu dítěte
  • V případě cizinců doklad o přechodném pobytu dítěte

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat