Aktuality základní škola

PRODEJ STRAVOVACÍCH ČIPŮ

 1. 8., 25. 8. 2022        8:00 –   9:00
 2. 8. 2022                  14:00 – 15:00
 3. 8. – 1. 9. 2022        7.30 –   8.30

ČIP                         121,-Kč

Další prodej – denně od 7.30 – 8.00 hod.

Aktuality mateřská školka

Poděkování

Kolektiv MŠ ze srdce děkuje všem zaměstnancům ZŠ, kteří nám přišli na konci školního roku a na začátku prázdnin pomáhat se stěhováním do školní družiny. Velmi si toho vážíme.

Touto cestou chceme také poděkovat zákonným zástupcům dětí naší mateřské školy za skvělou spolupráci, za dárečky a za přinesené krabice na balení hraček.

Přejeme Vám všem krásné léto plné sluníčka a skvělých zážitků!!! V září se na Vás budeme těšit v prostorách školní družiny naší ZŠ Horymírova.

Důležité upozornění pro zákonné zástupce dětí přihlášených na červenec

V DOBĚ LETNÍHO PROVOZU BUDOU DĚTI ROZDĚLENY TAKTO:

TŘÍDA BERUŠKA  –  ROZCHÁZECÍ TŘÍDA DO 16:30

ZDE BUDOU VŠECHNY DĚTI TŘÍD BERUŠKA, MEDVĚD A KRÁLÍK

(kromě dětí, které mají sourozence ve třídě Sovičky a Koťátka)

TŘÍDA MEDVĚD  –  SCHÁZECÍ TŘÍDA OD 6:00

ZDE BUDOU VŠECHNY DĚTI TŘÍD KOTĚ A SOVA + SOUROZENCI

Děkujeme Vám všem za skvělou spolupráci.

Přejeme pohodové léto a v září se na Vás budeme těšit v prostorách ŠD ZŠ Horymírova 100.

                                                         Kolektiv MŠ Rezkova 14

Zahradní balónková slavnost

Dnešní odpoledne si děti naší mateřské školy společně s rodiči užily na hřišti školní zahrady zábavné vystoupení se spoustou her, kouzel a soutěží. Děti dostaly od pana kouzelníka drobné dárečky a mohly si nechat vykouzlit zvířátko z barevných balónků.

číst více…
Budova ZŠ Horymírova

Základní škola

Budova ZŠ Horymírova

Mateřská škola

ZŠ a MŠ Horymírova

Hrdá škola s nadhledem

 

Naše škola zahájila činnost 1. 9. 1988. Součástí komplexu školy je školní družina a školní jídelna. Od 1. 1. 2003 je součástí školy i mateřská škola a školní jídelna MŠ na ulici Rezkova 14.

Jsme škola bezbariérová. Ve škole působí poradenské pedagogické pracoviště.

Základní škola: Horymírova 100, 700 30 Ostrava – Zábřeh
Mateřská škola: Rezkova 2994/14, 700 30 Ostrava – Zábřeh

Dopřejte svému dítěti kvalitní vzdělání.

Moderní formy výuky

 • Moderní metody a formy výuky
 • Účast v mnoha projektech (i s účastí zahraničních škol)
 • Ozdravné pobyty, turistické zájezdy
 • Plavecký výcvikový kurz
 • Lyžařský výcvikový kurz
 • Metoda výuky čtení – Sfumato

Aktivity školy

 • Školní klub v rámci školní družiny nabízí mnoho zájmových aktivit pro naše žáky
 • Účast v mnoha projektech
 • Aktivity a akce pořádané školní knihovnou
 • Akce pořádané pro předškoláky naší MŠ Rezkova

Vybavení školy

 • Kmenové třídy vybavené audiovizuální technikou
 • Odborné učebny – jazykové, počítačové, fyziky a chemie, dílny, cvičná kuchyně, učebna environmentální
 • Interaktivní tabule, scannery, tablety….
 • Bohatá vybavenost pomůckami pro výuku odborných předmětů
 • Školní jídelna (výběr ze dvou jídel)

Kontaktujte nás!

10 + 7 =

ZŠ a MŠ

Základní škola a Mateřská škola
Ostrava-Zábřeh, p. o.

IČO: 709 446 28
REZIDO: 600 144 968
DS: 599mgbj

Základní škola:
Horymírova 100, Ostrava 700 30

Mateřská škola:
Rezkova 14, Ostrava 700 30

Spolek rodičů

Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Horymírova, z.s.

Horymírova 100,
700 300 Ostrava-Jih

IČO: 018 10 197

E-mail:
SHorymirka@post.cz

Důležité odkazy

Ostrava logo
Ostrava Jih logo