Projekty

 Zde naleznete aktuální projekty naší základní školy.

Přehled projektů

Ozdravné pobyty

Naše škola pravidelně využívá příspěvek, který statutární město Ostrava poskytuje prostřednictvím Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší. Díky příspěvku ve výši 7 500 Kč na žáka realizujeme pro žáky 3., 4., 5. a 7. ročníků 14denní ozdravné pobyty v oblastech s čistým ovzduším. Pro školní rok 2023/2024 získala škola tento příspěvek pro 120 žáků.

 

Ostrava - oficiální stránky města Ostravylogo fajnova

Projekt "Čtením k poznání"

Projekt je podpořen z programu na podporu rozvoje kvality školství z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2024.

 

Ostrava - oficiální stránky města Ostravy

Projekt „Systematická podpora nadání v MŠ a ZŠ Horymírova“

Projekt je podpořen z programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy na rok 2024.  Ostrava - oficiální stránky města Ostravy

Projekt Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji CZ.03.04.01/00/22_026/0003047

Dotační program Bezplatné stravování ve školách pro I. pololetí školního roku 2023/2024 je financován z projektu

Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji CZ.03.04.01/00/22_026/0003047

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

 

projekt1

Projekt DIGITALIZUJEME ŠKOLU

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:
– k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti);
– k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

 

projekt

Projekt „Šemíkova knihovna – čtením ke spokojenosti“

Projekt je podpořen z programu na podporu rozvoje kvality školství z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2023

 

Ostrava - oficiální stránky města Ostravy

Galerie workoutového hřiště

ŠABLONY lll – ZŠ A MŠ HORYMÍROVA 100, OSTRAVA-ZÁBŘEH

REG. Č. PROJEKTU CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/002081

Je spolufinancován evropskou unií. Cílem projektu je personální podpora ZŠ – kariérový poradce, rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí, podpoře individuálního přístupu k dětem.

EU

Zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ a MŠ Horymírova

Zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ a MŠ Horymírova pod taktovkou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a EU.

EU Kvalita

Evropská unie – Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy