Školní hřiště

Otevírací doba pro veřejnost

Mimo provozní dobu a v případě nepříznivého počasí je vstup do areálu školy a na workoutové hřiště zakázán.

Dne 21.5.2024 je hřiště z důvodu konání školní akce pro veřejnost uzavřeno.

Květen, červen

pondělí–pátek 16.00–19.00 h
sobota–neděle 12.00–19.00 h

Červenec, srpen

pondělí–neděle 12.00–20.00 h

Září, říjen

pondělí–pátek 16.00–18.00 h
sobota–neděle 12.00–18.00 h

Provozní řád školního hřiště – leták 

Školní hřiště 1

Galerie workoutového hřiště

Provozní řád

  1. Hřiště je možno používat pouze k určeným aktivitám. Návštěvníci musí dbát pokynů přítomného správce hřiště.
  2. Správci hřiště mohou zasahovat do sportovních a jiných aktivit a vyžadovat dodržování pravidel slušného chování a zásady „fair play“.
  3. Vstup na hřiště je povolen pouze určenými otevřenými vchody, nikoliv přes plot.
  4. Návštěvníkům hřiště je zakázáno lézt na konstrukce nacházející se v areálu a manipulovat s nimi. Je zakázáno přinášet jakékoliv pomůcky jako např. branky na kopanou či jiné sporty, stojany na sítě atd.
  5. V areálu je zakázána jízda na kole, kolečkových bruslích, kouření a konzumace alkoholických nápojů. V areálu jsou všichni povinni zachovávat čistotu a pořádek. Psi mají do areálu hřiště z hygienických důvodů vstup zakázán.
  6. Upozorňujeme na nutnost dodržování čistoty umělých povrchů sportovních ploch. Nevstupovat ve špinavé obuvi, používat vhodnou sportovní obuv a v žádném případě neodhazovat žvýkačky, které trvale poškozují umělý povrch. Náhrada opravy při poškození povrchu sportovní plochy nevhodným jednáním bude požadována po viníkovi.
  7. Uživatelé hřišť (jejich zákonní zástupci) nesou plnou odpovědnost za jimi způsobené škody dle § 415 zákona č.40/1940 sb. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.
  8. Veškerá činnost, kterou návštěvníci provozují v areálu hřiště, provádějí na vlastní nebezpečí, bez nároku na odškodnění ze strany provozovatele a majitele objektu.
  9. Kontrolou dodržování tohoto provozního řádu jsou pověřeni správci hřiště. V případě nebezpečného chování přítomných může být požádána o spolupráci Městská policie.
  10. Návštěvníky, kteří návštěvní řád nebudou dodržovat, mohou správci hřiště vykázat z areálu školy!

Partneři