O mateřské škole

Mateřská škola Horymírova mini

Mateřská škola Horymírova

Mateřská škola má celkem 5 tříd. Maximální kapacita jedné třídy je 28 dětí. Pokud je ve třídě dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, počet dětí se na dané třídě snižuje.

Filosofií naší mateřské školy je rozvoj osobnosti dítěte, její individuality, jejího vzdělávacího potenciálu s celoročním citovým postojem vůči ostatním lidem, světu kolem nás, k člověku, k jeho práci, k rodině, k přírodě, k vlastnímu zdraví, k planetě Zemi, k historii a k lidovým tradicím a zvykům, ale i k EU a evropskému společenství.

Výchovně vzdělávací program připravují pedagogové, kteří jsou plně kvalifikovaní.

Beruška

Beruška

děti ve věku 2,5 - 3,5 let

Medvídek

Medvídek

děti ve věku 4 - 5 let

Králíček

Králíček

děti ve věku 3 - 4 let

Sovička

Sovička

děti ve věku 5 - 6 let s výukou angličtiny

Koťátko

Koťátko

děti ve věku 5 - 6 let se zaměřením na polytechnické vzdělávání

Zaujala vás naše školka?