Spolek při ZŠ a MŠ Horymírova

Spolek Horymír, z.s. je dobrovolnou, veřejně prospěšnou, nepolitickou, nezávislou organizací.

Cíle spolku

 • Podávání žádostí o granty financovaný statutárním městem Ostrava Podpora šetření energie
 • Podpora ztišení jídelny
 • Bezpečnost ve škole
 • Finanční podpora kulturních a sportovních akcí:
 • Zabezpečení školy v oblasti materiální, výchovné a zájmové činnosti zaměřené na žáky
 • Podávání žádostí o granty financovaný statutárním městem Ostrava Podpora šetření energie
 • Podpora ztišení jídelny
 • Bezpečnost ve škole
 • Finanční podpora kulturních a sportovních akcí:
 • Zabezpečení školy v oblasti materiální, výchovné a zájmové činnosti zaměřené na žáky

Další finanční aktivity Spolku z. s.

 • Adopce zvířete ZOO Ostrava
 • Podpora charitativních činností
 • Nákup moderního vybavení do tříd

Financované aktivity

 • Odměny Den mazlíčků – 7 kategorií x 3. místa
 • Mikulášská nadílka
 • Odměny – recitační a pěvecké a výtvarné soutěže
 • Odměny – sportovní soutěže, startovné
 • Věcné ceny a odměny pro žáky školy – sběr papíru a víček, soutěže Sudoku, celoškolní hra Supertřída
 • Materiální zabezpečení akcí školy – lampiónový průvod, tvořivé podzimní, vánoční a velikonoční dílny, Den dětí, Rodinné odpoledne, Den Země, Pasování na čtenáře, Slavnostní uvítání prvňáčků
 • Nákup nových a oprava školních koloběžek
 • Vybavení tříd moderními kapsáři na lavice

Číslo účtu spolku:

                                  639555445/5500 
Stezka v oblacích
S námi je výuka zábava!
Školní výlety