Školní knihovna

KNIHOVNA – otevírací doba

Školní knihovna je potřebným zázemím nejen pro získávání informací, ale také pro rozvoj čtenářské a informační gramotnosti. Více než 60% knihovního fondu tvoří odborná literatura, encyklopedie, atlasy a naučné i jazykové slovníky.

Školní knihovna poskytuje výpůjčky jak prezenčně tak i absenčně. Knihovnu tvoří tři vzájemně propojené místnosti, které nabízejí dostatek prostoru ke studiu i odpočinku. Knihovna má vchod jak z prostorů školy, tak samostatně z venku.

Školní knihovna je určena pro žáky a děti naší školy a školky. Knižní fond je členěn na dětskou literaturu pro I. a II. stupeň, podle žánrů nabízí pohádky, komiksy, dobrodružnou literaturu, sci-fi a fantasy, báje a pověsti, bajky, povídky a romány. Fond obsahuje velkou řadu encyklopedických knih a naučné literatury.

Tyto tituly časopisů odebírá knihovna pravidelně:

  • Junior
  • ABC
  • 21. století
  • 100+1
  • Příroda
  • Živá historie
Knihovna