Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště zajišťuje ve složení výchovný poradce, metodik prevence, školní psycholog, speciální a sociální pedagog, poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb přímo na naší škole pro žáky i pro rodiče. Všichni členové týmu ŠPP úzce spolupracují a jejich činnosti se prolínají. Veškeré informace, které pracovníci ŠPP získají, jsou vázány profesním tajemstvím. ŠPP se snaží pomáhat při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží.

Výchovná poradkyně a kariérová poradkyně

1. patro, dveře č. 14
Konzultační hodiny pro rodiče a žáky: úterý 13:30 – 15:30
V jiných termínech po telefonické dohodě.

Školní metodik prevence

1. patro, dveře č. 15
Konzultační hodiny pro rodiče a žáky: úterý 13:30 – 15:30
V jiných termínech po telefonické dohodě.

2. patro, dveře č. 63
Konzultační hodiny pro rodiče a žáky:
Pondělí 9:00 – 13:00
Úterý 10:00 – 16:00
Středa 9:00 – 13:00
Čtvrtek 9:00 – 13:00
Pátek 9:00 – 13:00
V jiných termínech po telefonické dohodě.

Speciální pedagog

2. patro, dveře č. 62
Konzultační hodiny pro rodiče a žáky: úterý 13:30 – 15:30
V jiných termínech po telefonické dohodě.

1. patro, dveře č. 14
Konzultační hodiny pro rodiče a žáky: úterý 13:30 – 15:30
V jiných termínech po telefonické dohodě.