Školní poradenské pracoviště

O pracovišti

Školní poradenské pracoviště zajišťuje ve složení výchovný poradce, metodik prevence, školní psycholog, speciální a sociální pedagog, poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb přímo na naší škole pro žáky i pro rodiče. Všichni členové týmu ŠPP úzce spolupracují a jejich činnosti se prolínají. Veškeré informace, které pracovníci ŠPP získají, jsou vázány profesním tajemstvím. ŠPP se snaží pomáhat při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží.

ŠPP – koncepce (více informací o kompetencích jednotlivých pracovníků)

– výchovná poradkyně a kariérová poradkyně:  e-mail: durcakova@zshorymirova.cz
tel.: 720 588 545
1. patro, dveře č. 14
Konzultační hodiny pro rodiče a žáky: úterý 13:30 – 15:30
V jiných termínech po telefonické dohodě.


– školní metodik prevence: Mgr. Ondřej Dedek 

e-mail: dedek@zshorymirova.cz
tel.: 599 524 835
1. patro, dveře č. 15
Konzultační hodiny pro rodiče a žáky: úterý 13:30 – 15:30
V jiných termínech po telefonické dohodě.

– školní psycholožka: Mgr. Barbora Pavlorková-mail: pavlorkovab@zshorymirova.cz
tel.: 599 524 863; mobil: 702 252 999
Linka důvěry: 596 618 908 (v rámci Ostravy)
Linka bezpečí: 800 155 555 (bezplatně v celé republice)
2. patro, dveře č. 63
Konzultační hodiny pro rodiče a žáky:
Pondělí 9:00 – 13:00
Úterý 10:00 – 16:00
Středa 9:00 – 13:00
Čtvrtek 9:00 – 13:00
Pátek 9:00 – 13:00
V jiných termínech po telefonické dohodě.


– speciální pedagožky: Mgr. Jana Horčičáková, Mgr. Libuše Střelková                                       
e-mail: horcicakova@zshorymirova.cz, strelkova@zshorymirova.cz
tel.: 599 524 831, 727 874 592
2. patro, dveře č. 62
Konzultační hodiny pro rodiče a žáky: úterý 13:30 – 15:30
V jiných termínech po telefonické dohodě.

ZŠ a MŠ

Základní škola a Mateřská škola
Ostrava-Zábřeh, p. o.

IČO: 709 446 28
REZIDO: 600 144 968
DS: 599mgbj

Základní škola:
Horymírova 100, Ostrava 700 30

Mateřská škola:
Rezkova 14, Ostrava 700 30

Spolek rodičů

Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Horymírova, z.s.

Horymírova 100,
700 300 Ostrava-Jih

IČO: 018 10 197

E-mail:
SHorymirka@post.cz

Důležité odkazy

Ostrava logo
Ostrava Jih logo