Žáci 2. B se budou opět i ve druhé třídě věnovat hře na flétnu.

13. 9. 2023

Hra na flétnu bude probíhat v rámci hudební výchovy v pondělí první vyučovací hodinu s p. vychovatelkou Irenou Seidlovou.

První hodina proběhla 11. 9. 2023 – viz foto