404664ef-1f47-42b3-8598-12b9139becea

Workshop v knihovně 6.C

18. 4. 2024

Dnešní den (18.4.) jsme v 6.ročnících v rámci hodiny ČJL věnovali workshopu a besedě v KMO V Zálomu. Téma,, Ta fantastika “ děti z 6.C velmi zaujalo a ve tříčlenných týmech pracovali na zadaných úkolech. Také se dozvěděli, že pokud jsou členové této knihovny, mohou si během dubna z každé návštěvy odnést zasazenou kytičku.