ZŠ Info

Rozšířená informatika pro budoucí 6. ročníky

17. 5. 2024

V příštím školním roce 2024/2025 se opět otevře skupina s rozšířenou výukou informatiky pro žáky budoucích 6. ročníků. V úterý 21. 5. v 8:00 proběhne přijímací test. Ten budou psát všichni žáci 5. ročníků. Do skupiny s rozšířenou výukou informatiky budou žáci zařazeni dle výsledků testu a dle zájmu o předmět. Výsledky testu budou zveřejněny na webu školy. Přihlášky do skupiny s rozšířenou výukou informatiky pro školní rok 2024/2025 obdrží žáci u třídního učitele nebo na webu školy až po zveřejnění výsledků testů.