3

Polytechnické vzdělávání v MŠ s podpůrným programem

19. 10. 2023

Od začátku školního roku se paní učitelky předškolních tříd zaměřily na výběr nadaných dětí do klubíku „Koumáci“, který opět probíhá v naší školce do prosince 2023. O akcích, které budou připraveny v rámci projektu pro děti celé MŠ, budou zákonní zástupci informováni. Lekce probíhají cca 2x týdně a jsou rozděleny na dvě části. V první teoretické části jsou děti vždy poučeny o bezpečném chování při práci, seznamují se průběžně s názvy nářadí a jejich bezpečném používání a s pracovními postupy. Jedním z výrobků říjnové lekce byla dřevěná Káča. V druhé praktické části děti pak barvily dřevěná kolečka, s pomocí pedagoga vyvrtávaly dírky a do nich zatloukaly dřevěné kolíky. Hotové výrobky si děti odnesly domů. Děti si formou prožitkového učení rozvíjí jemnou motoriku, fantazii a kreativitu.

Didaktické pomůcky, nářadí, materiál, úložné boxy, pracovní oděvy, mobilní stoly, stavebnice, výtvarné a další potřeby pro práci jsou financovány z projektu SMO „Podpora talentů a rozvoj technické a přírodovědné gramotnosti dětí MŠ Rezkova II. Děkujeme!!!