f7805de3-7d4f-4748-a73f-6782127e2d4c

MŠ Rezkova anglicky interaktivně a hravě

19. 10. 2023

V naší mateřské škole bude až do konce školního roku průběžně realizováno vzdělávání hravou formou částečně v anglické jazyce v činnostech v průběhu celého dne. Děti se budou prožitkovým učením seznamovat s cizím jazykem formou pohybových a hudebně pohybových her, rytmickými říkadly, písničkami, básničkami, obrázkovými knihami, stolními hrami a didaktickými pomůckami.

Výuku budou vykonávat paní učitelky naší MŠ a odborní lektoři. Dětem se první lekce velmi líbily.

Tento projekt je realizován s finanční podporou SMO OSTRAVA!!!

Děkujeme.