Zápis školka

Organizace prvního školního týdne

2. 9. 2023

Zahájení nového školního roku – v pondělí 4. 9. 2023

1. třídy – Slavnostní zahájení školního roku proběhne v tělocvičně školy v 9:00 hod. Srdečně
zveme rodiče i prarodiče nových prvňáčků.
2. – 9. třídy – Výuka jednu vyučovací hodinu ve třídách 8:00 – 8:45 hod.

Výuka prvních tříd od 5. 9. – 8. 9. 2023
úterý 5. 9. + středa 6. 9. 8:00 – 9:40 hod.
čtvrtek 7. 9. 8:00 – 10:45 hod.
pátek 8. 9. 8:00 – 11:40 hod.

2. – 9. třídy – výuka ve dnech 5. 9. – 8. 9. 2023
1. stupeň – 8:00 – 11:40 hod.
2. stupeň – 8:00 – 12:35 hod