plavani

Důležitá zpráva pro rodiče dětí – PLAVÁČKŮ

8. 9. 2023

POKYNY K PLATBĚ S VARIABILNÍM SYMBOLEM SI DNES VYZVEDNĚTE U TŘÍDNÍCH UČITELEK.

Platba musí být uhrazena nejpozději v den zahájení plaveckého kurzu, tj. 12. 9. 2023.

Těšíme se na spoustu nových zážitků