IMG_20240325_083655

4.C v knihovně V Zálomu

2. 4. 2024

Třída 4.C se zúčastnila dne 25.3.2024 zajímavé besedy v knihovně V Zálomu na téma „Spisovatel David Walliams „. Během hodinové návštěvy se děti stručně seznámily s biografií spisovatele, s tituly jeho knih a některé jim byly konkrétně ukázány. Získané vědomosti si mohly děti ověřit  formou kvízů, do kterých se aktivně všechny zapojily. Všechny děti byly za svoji práci odměněny sladkým pamlskem a návštěva snad přispěla ke zlepšení čtenářské gramotnosti.