NO1

4.C ve Světě techniky DOV

26. 2. 2024

Dne 21.2.2024 navštívili žáci  4.C třídy Svět techniky ve Vítkovicích.
1. skupina žáků se zabývala environmentální výchovou. Ve skupinách si děti měly připravit z napodobenin snídani, seznámily se s místy, kde se exotické ovoce pěstuje, jaký je rozdíl mezi potravinou tuzemskou a dovezenou. Snídaně pak společně zhodnotily a vysvětlily si, jakou uhlíkovou stopu zanechávají konkrétní potraviny a jejich vliv na planetu.
2. skupina dětí se zabývala lidskou krví a jejím složením. Dověděly se, jakou barvu krve mají šlechtici, z čeho se krev skládá, zahrály si na badatele při práci s mikroskopem a vyhodnocovaly vzorek „krve“ pacienta.
Děti si odnesly spoustu zážitků.