shared image (27)

Závěrečný ples osmých a devátých ročníků 

23. 6. 2024

Ve středu 19. 6. se na naší škole konal závěrečný slavnostní ples osmých a devátých ročníků. Ve slavnostně vyzdobené tělocvičně probíhal od 8:00 zábavný společenský program s účastí všech žáků z 9. a 8. ročníku. Děti tančily, plnily různé úkoly, soutěžily a také si zazpívaly karaoke. Součástí programu byla také tombola a občerstvení.

V 11:40 se osmáci odebrali do svých tříd a program pro deváťáky pokračoval.

Ve 12:00 nás navštívil Kuba Mazúch a s dětmi procvičil slavnostní nástup a waltz.

Kolem třinácté hodiny se začali scházet rodiče a hosté a po jejich usazení začal slavnostní program. Deváťáci v párech slavnostně nastoupili balonkovou bránou a zatančili waltz. pak následoval program jednotlivých tříd – postupně předvedli prezentaci obsahující vzpomínky na jejich život na Horymírce. Jednotlivé třídy pak měly připraveny svá individuální vystoupení – 9.C recitovala báseň na počest učitelům, 9.B měla pěvecké vystoupení a za 9.A zatančili společenský tanec Dobrina Sergiyenko a Honza Muroň. Po skončení programu každé ze tříd byly žákům slavnostně předány pamětní listy. Na závěr programu žáci obdarovali jednotlivé učitele květinovým darem.

Program se velmi vydařil a věříme, že si akci všichni přítomní opravdu užili.