d415bf36-a558-4414-a454-83fabd47589b

Vysvědčení ve školce? Ano!

26. 6. 2024

Projekt ,,MŠ Rezkova anglicky interaktivně a hravě“ jsme realizovali v období školního roku 2023/2024. Vzdělávání probíhalo ve všech třídách průběžně. Každý měsíc byl sestaven obsah vzdělávání – téma, které obsahovalo slovní zásobu, písničky, rýmy, básničky, pohybové hry, tanečky, příběhy a pohádky včetně případných odkazů. S obsahem na jednotlivé měsíce byli seznámeni pedagogové i zákonní zástupci dětí. K zveřejňování měsíčních plánů byla v šatnách všech tříd určena informační nástěnka, která byla pravidelně aktualizována. Finanční prostředky jsme použili na nákup didaktických a učebních pomůcek, které jsme v průběhu školního roku koupili pro motivaci dětí k výuce cizího jazyka. Cíl projektu byl splněn. Angličtina začala hravou formou vstupovat do aktivního slovníku dětí a rozvíjely se tak jejich komunikativní dovednosti.Všechny děti obdržely při slavnostní závěrečné lekci krásné vysvědčení.

Děkujeme SMO za poskytnou dotaci k realizaci projektu! Děti a pedagogové MŠ