Velké finále se blíží

21. 2. 2024

Pohybový festival mateřských škol městského obvodu Ostrava – Jih 2024 pořádaný odborem školství a sportu a městským obvodem Ostrava – Jih zastoupený starostou Bc. Martinem Bednářem, MBA a ve spolupráci s Atletickým klubem SSK Vítkovice se blíží. Kluci a holky z naší školky v tělocvičně ZŠ Horymírova poctivě trénují. Paní učitelky vybraly pro reprezentaci MŠ družstvo, které tvoří 3 dívky a 3 chlapci z předškolních tříd.

Datum konání:   středa 20. března 2024

Místo konání:     Atletická hala města Ostrava

Startují:               děti z mateřských škol, kdy každou MŠ může reprezentovat 1 družstvo.

Držme našim malým sportovcům pěsti.