ms-info

VELKÉ DÍKY NAŠÍ ZŠ

22. 5. 2024

Jménem dětí a rodičů bychom touto cestou chtěli srdečně poděkovat p. ředitelce Ing. Petře Hladíkové za přípravu a organizaci skvělé akce DEN RODINY. Vše se úžasně povedlo, počasí bylo na výbornou a každý z účastníků si užil báječné odpoledne, které se přehouplo do večerních hodin.

Vaše MŠ