20231222_091920

Vánoční den ve 4.C

27. 12. 2023

Na vánočním koncertu v tělocvičně naší školy třída 4.C  vystoupila s písní Ewy Farné Vánoce na míru. Žáci předvedli pěkný výkon, za který byli odměněni  publikem velkým potleskem. Poté následovala i vánoční besídka ve třídě se stromečkem, koledami, cukrovím a dárečky. Bylo to opravdu pěkné zakončení roku.