1000041855

Světový den Downova syndromu aneb Ponožkový den

21. 3. 2024
Tento den připadá na 21. 3.. Toto datum odkazuje na ztrojený 21. chromozom, který lidé s DS mají. Jako vyjádření podpory lidem s Downovým syndromem si dnes lidé oblékají každou ponožku jinou.
Všichni nejsme stejní a to je dobře!