Soutěž WOLFRAM

5. 6. 2023

Dne 30. 5. 2023 v době od 08.00 -13.00 hod. se na ZŠ Porubská uskutečnila branná soutěž WOLFRAM POKOS (příprava občanů k obraně státu), pořádaná Krajským vojenským velitelstvím  Ostrava. Naši školu reprezentovali tito žáci: Valerie Müller, Eliška Kurečková, Jan Peršala a Martin Bogus. Akci bylo přítomno 17 týmů ze Základních škol Ostrava. Náš tým obsadil celkové 10 místo. Samotná akce byla zahájena nástupem týmů a hromadnou rozcvičkou, která byla pod vedením profesionálních vojáků. Soutěž probíhala v dovednostech jako projití minovým polem za pomoci navádění členů týmu, štafetový závod – překážky, používání hesel, dále přesná střelba ze vzduchové pušky. Následoval vědomostní test o výsadku skupiny WOLFRAM z II. Světové války. Po vědomostním testu následoval silový trojboj. Dále musely týmy prokázat vědomosti v oblasti zdravovědy. Následně družstvo muselo prokázat přesnost v hodu granátem a soutěž končila vytrvalostním během celého týmu na vzdálenost cca 1000 m, kdy při tomto běhu musel tým spolupracovat. V průběhu akce děti využili laserové střelnice – kde se naučili přesnosti ve střelbě. Akce byla doprovázena prohlídkou historických zbraní – používané v období II. Světové války a také zbraněmi, které v současné době používá Armáda ČR.  Součásti tohoto byla přednáška o bezpečné manipulaci se zbraněmi, jak se chovat v případě nalezení nevybuchlé munice, případně nálezu zbraně. Akce byla skvěle organizovaná a o děti bylo postaráno (pitný režim, občerstvení, zdravotní zabezpečení). Ukončení akce bylo provedeno  nástupem , oceněním  všech účastníků. 3 týmy postoupili do krajského kola, které se bude konat ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá.