Bakaláři
Na pátek 29. 9. 2023 bylo z provozních důvodů vyhlášeno ředitelské volno

Kontakt

Ing. Hladíková Petra

Ředitelka školy

Mgr. Teichmannová Dagmar

statutární zástupce ředitelky školy

Mgr. Goldová Andrea

zástupce ředitelky školy pro II. stupeň

Ottová Libuše

vedoucí školní jídelny

Mgr. Durčáková Naděžda

vedoucí ŠPP

Mgr. Davidová Dana

zástupce ředitele pro MŠ

Bůžková Renáta

vedoucí ŠD

Mgr. Davidová Dana

zástupce ředitele pro MŠ

Asistenti pedagoga

Učitelé

Třídnictví naleznete přímo u daných tříd zde

Vychovatelé

Na pátek 29. 9. 2023 bylo z provozních důvodů vyhlášeno ředitelské volno
Bakaláři
Elektronická žákovská knížka
Jídelníček
Zobrazit jídelní lístek