Informace

První den ve školní družině

2. 9. 2023

Pondělí 4. 9. 2023
Provoz bude zajištěn v budově ŠD Horymírova 98,
zvonek č. 1 v době od 6:00 do 17:00.

1. třídy
Děti již přihlášené do školní družiny budou po ukončení
slavnostního přivítání prvňáčků předány paní vychovatelce
v prostorách tělocvičny.

2. – 5. třídy
Děti budou v 9:30 hod. předány z kmenových tříd
vychovatelkám. Pokud nepůjde dítě tento den do ŠD, musí mít
vyplněnou žádanku o uvolnění podepsanou zákonným
zástupcem (Žádanku o uvolnění lze najít na webových
stránkách ŠD v sekci Dokumenty ke stažení). Pokud rodič
nemá možnost si žádanku vytisknout, vypíše ručně žádost o
uvolnění s náležitými údaji – jméno a příjmení dítěte, datum a
čas uvolnění, podpis zákonného zástupce s dodatkem:
„Od chvíle odchodu dítěte za něj přebírám plnou odpovědnost“.
Nezapomeňte dítě vybavit čipem nebo kartou na oběd