Přidalo se 21 fotek_ (1)

Projektový den s Armádou ČR

7. 3. 2024

Dne 6.3.2024 se konal projektový den s AČR. Vojáci seznámili žáky 8. a 9. ročníků v krátké přednášce se základy uspořádání armády ČR, zařazení do NATO, dotkli se historie ČR. Poté následovala interaktivní část, kdy byla možnost naučit se zdravovědu, vyzkoušet různé maskovací obleky nebo protichemickou ochranu. Žáci mohli také vyzkoušet střelecký trenažér, absolvovali minikurz přežití. Rozhodně se nejednalo o tradiční den ve škole a určitě se všem zúčastněným líbil.