1000007332

Přípravy na Den rodiny

20. 5. 2024

Děti se s nadšením zapojily do příprav ke Dni rodiny. Tvořily veselá sluníčka na výzdobu a sbírali klacíky na táborák. Moc se těší, až si u něj opečou špekáček.