20231102_121006

Pracovní činnosti ve 4.A

28. 11. 2023

Děti se alespoň na chvíli staly floristy. Společně si vytvořily pro maminky květinové ikebany. Z květin, větviček, šípků a klacíků jim pod rukama vznikaly krásné dekorace. Všechny výrobky si děti odnesly domů a byly na svou práci velmi pyšné.