Žáci ZŠ Horymírova

O škole

Naše škola zahájila činnost 1. 9. 1988. Součástí komplexu školy je školní družina a školní jídelna. Od 1. 1. 2003 je součástí školy i mateřská školka a školní jídelna MŠ na ulici Rezkova 14.

Jsme škola bezbariérová. Ve škole působí poradenské pedagogické pracoviště.

Základní škola: Horymírova 100, 700 30 Ostrava – Zábřeh
Mateřšká školka: Rezkova 2994/14, 700 30 Ostrava – Zábřeh,

Dopřejte svému dítěti kvalitní vzdělání.

Moderní formy výuky

 • Moderní metody a formy výuky
 • Účast v mnoha projektech (i s účastí zahraničních škol)
 • Ozdravné pobyty, turistické zájezdy
 • Plavecký výcvikový kurz
 • Lyžařský výcvikový kurz
 • Metoda výuky čtení – Sfumato

Aktivity školy

 • Školní klub v rámci školní družiny nabízí mnoho zájmových aktivit pro naše žáky
 • Účast v mnoha projektech
 • Aktivity a akce pořádané školní knihovnou
 • Miniházená na škole
 • Akce pořádané pro předškoláky naší MŠ Rezkova

Vybavení školy

 • Kmenové třídy vybavené audiovizuální technikou
 • Odborné učebny – jazykové, počítačové, fyziky a chemie, dílny, cvičná kuchyně, učebna environmentální
 • Interaktivní tabule, scannery, tablety….
 • Bohatá vybavenost pomůckami pro výuku odborných předmětů
 • Školní knihovna
 • Školní jídelna (výběr ze dvou jídel)

Aktuality ze základní školy

Olympiáda v anglickém jazyce

Dne 1. března 2023 se dva žáci naší školy zúčastnili Olympiády v anglickém jazyce. Za kategorii šestých a sedmých tříd byl vyslán Viktor Dočkal ze třídy 7.C a za kategorii osmých a devátých tříd soutěžila Nikola Klosová ze třídy 9.A. Olympiáda se konala ve středisku volného času na Ostrčilově ulici v Moravské Ostravě.

číst více…

Školní kolo recitační soutěže na Horymírce

Od poloviny února se děti připravovaly ve třídách na recitační soutěž. Dne 1. 3. 2023 se nejlepší recitátoři z každé třídy 1. stupně ZŠ sešli ve sborovně školy, kde proběhlo školní kolo. Jako vždycky se soutěžilo ve třech kategoriích. Soutěž zahájili žáci prvních tříd, potom přednášeli žáci druhých a třetích tříd a soutěž uzavírala kategorie žáků čtvrtých a pátých tříd. Všichni byli odměněni sladkou odměnou a drobnými dárkovými předměty a ti nejlepší odešli s knihou. Soutěže se zúčastnilo 50 žáků a žákyň, všichni byli perfektně připraveni a porota to měla opravdu velmi náročné vybrat nejlepší. Všem paní učitelkám děkujeme za pomoc při přípravě. číst více…

Oznámení ŠD

Provoz školní družiny během jarních prázdnin od 6. 3. do 10. 3. 2023 je přerušen. V tuto dobu je školní družina uzavřena.

Hezké prožití jarních prázdnin vám přejí paní vychovatelky.

Aktuality z mateřské školy

Červená barva a srdíčka

Děti třídy Medvídek si oblékly na slavnostní dopoledne oblečení v červené barvě a povídaly si o tom, jak se mají lidé rádi a jak se to pozná. Také vyráběly dárečky – srdíčka z papíru a nádherné náramky pro své nejmilejší doma. číst více…

Karneval v Riu? Ne v MŠ!

Kouzelnice Radana vyčarovala na tvářích dětí úsměvy v úterní dopoledne. V rámci spolupráce se základní školou jsme využili ke karnevalovému reji prostory velké tělocvičny. Zábavné dopoledne začalo kouzly, které děti odměnily bouřlivým potleskem. Pak už začala očekávaná promenáda nápaditých kostýmů se skvělou hudbou, veselým tancem a soutěžemi. číst více…

Den sněhuláků

Za okny mrzne, až to praští. Všude venku je krásně bílo a děti třídy Medvídek si přinesly zimní atmosféru i do své třídy. Společně s rodiči si připravily bílé oblečení na výjimečné dopoledne plné her a soutěží. Nechyběla ani módní přehlídka a taneční rej sněhuláků. Děti – sněhuláci si dnešní den parádně užili. Děkujeme rodičům za skvělou spolupráci.

Paní učitelky Daniela a Dana

číst více…

Už v tom zase plaveme

Od 1. 3. 2023 budou přihlášené děti jezdit opět na bazén do Fryčovic.

O jarních prázdninách je lekce plavání zrušena. Počet lekcí je 10.

Cena kurzu včetně autobusové dopravy je 1 860 Kč.

Platbu je nutno uhradit nejpozději do 27. 2. 2023 (bude na účtu).

Podrobnosti o platbě s číslem účtu dostanete u třídních učitelek.

NEZAPOMEŇTE na příspěvek Vaší zdravotní pojišťovny.

Téměř polovina ceny za autobus je hrazena z dotace obce. Děkujeme.

 

Upozornění pro zákonné zástupce

Pololetní prázdniny v pátek 3. 2. 2023:

z důvodu vysokého počtu odhlášených dětí bude provoz MŠ pouze v této třídě :

Kotě:   6:00 – 16:00 

Všem našim dětem a školákům ZŠ a MŠ Horymírova přejeme pohodové pololetní prázdniny se spoustou zážitků!!!

Kolektiv MŠ

Malí cukráři v akci

Poslední lednové dny si děti vyzkoušely své cukrářské umění. S pomocí odborníka z praxe se seznámily s přípravou těsta na linecké cukroví a muffiny. Děti si oblékly cukrářské čepice a zástěrky a pustily se s chutí do práce: válely, vykrajovaly a zdobily.  Že jim šla práce od ruky, bylo vidět na radosti v očích. A taky jim všem moc chutnalo. Děti čeká v dalších dnech ještě zdobení a lepení lineckého cukroví, které necháme uležet a ochutnáme na Karnevalu v MŠ.

Kontaktujte nás!

10 + 4 =

ZŠ a MŠ

Základní škola a Mateřská škola
Ostrava-Zábřeh, p. o.

IČO: 709 446 28
REZIDO: 600 144 968
DS: 599mgbj

Základní škola:
Horymírova 100, Ostrava 700 30

Mateřská škola:
Rezkova 14, Ostrava 700 30

Spolek rodičů

Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Horymírova, z.s.

Horymírova 100,
700 300 Ostrava-Jih

IČO: 018 10 197

E-mail:
SHorymirka@post.cz

Důležité odkazy

Ostrava logo
Ostrava Jih logo