image (89)

Ozdravný pobyt – lyžařský kurz 1. den

4. 2. 2024

I přes nepříznivé počasí jsme s úsměvy na tvářích dorazili na místo pobytu. Po ubytování a dobrém obědě jsme se s nadšením vydali na Sachovku. Seznámili jsme se se svahem, naučili nasazovat lyžařskou nebo snowboardovou výstroj a výzbroj, rozdělili do družstev a začali s úvodním výcvikem. Po večeři následovala přednáška na téma Zásady bezpečnosti na svahu. První večer jsme si zpestřili zábavnými seznamovacími aktivitami, ve kterých došlo k udělení prvních bodů do celopobytové hry. Příjemně unaveni uléháme do svých postelí a těšíme na další den.