D5

Ozdravný pobyt 3.A

15. 4. 2024

Dobře jsem dojeli a odpoledne jsme šli na malou túru po okolí Ostružné. Došli jsme do sousední horské vesničky Petříkov. Pozorovali jsme přírodu, objevily volně rostoucí prvosenku jarní, sasanky hajní a strom jeřáb. Poslouchali šumění potoka a zpěv ptáků. Prozkoumávali jsme tunely. Cestou jsme viděli stádo krav, koníky a poznali jsme brouka majku. V podvečer jsme si užili průlezky našeho sportovního  areálu.