20231205_081521

Mikuláš v 1. B

15. 1. 2024

Dne 5. 12. nás navštívil Mikuláš s čerty a anděly. Naučili nás jednoduchou písničku s pohybem a my jsme jim na oplátku zazpívali připravenou písničku. Při odchodu dostaly děti sladkou odměnu.