WhatsApp Image 2023-12-15 at 12.34.59 (1)

Mikuláš a vánoční jarmark v 1.C

15. 12. 2023

5.12. nás ve třídě navštívil Mikuláš. Spolu s čerty a anděly jsme se naučili jednoduchou písničku a také žáci na oplátku zazpívali písničku Mikulášovi. Za odměnu děti dostaly sladkou odměnu.

7.12. se na naší škole konal Vánoční jarmark. Také naše třída zde měla svůj stánek, kde děti přispěly spoustou vlastnoručně vyrobených výrobků.