Seznam zaměstnanců MŠ

Ing. Hladíková Petra

ředitelka ZŠ a MŠ

Bc. Davidová Dana

zástupkyně ředitelky pro MŠ

Volochová Svatava

vedoucí školní jídelny

Učitelé

Ostatní