Školní knihovna je potřebným zázemím nejen pro získávání informací, ale také pro rozvoj čtenářské a informační gramotnosti. Více než 60% knihovního fondu tvoří odborná literatura, encyklopedie, atlasy a naučné i jazykové slovníky.

Školní knihovna poskytuje výpůjčky jak prezenčně tak i absenčně. Knihovnu tvoří tři vzájemně propojené místnosti, které nabízejí dostatek prostoru ke studiu i odpočinku. Knihovna má vchod jak z prostorů školy, tak samostatně z venku.

Školní knihovna je určena pro žáky a děti naší školy a školky. Knižní fond je členěn na dětskou literaturu pro I. a II. stupeň, podle žánrů nabízí pohádky, komiksy, dobrodružnou literaturu, sci-fi a fantasy, báje a pověsti, bajky, povídky a romány. Fond obsahuje velkou řadu encyklopedických knih a naučné literatury.

Naše školní knihovna bude v provozu od 1.10. 2022

Tyto tituly časopisů odebírá knihovna pravidelně:

  • Junior
  • ABC
  • 21. století
  • 100+1
  • Příroda
  • Živá historie

ZŠ a MŠ

Základní škola a Mateřská škola
Ostrava-Zábřeh, p. o.

IČO: 709 446 28
REZIDO: 600 144 968
DS: 599mgbj

Základní škola:
Horymírova 100, Ostrava 700 30

Mateřská škola:
Rezkova 14, Ostrava 700 30

Spolek rodičů

Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Horymírova, z.s.

Horymírova 100,
700 300 Ostrava-Jih

IČO: 018 10 197

E-mail:
SHorymirka@post.cz

Důležité odkazy

Ostrava logo
Ostrava Jih logo