ms-info

INFORMAČNÍ SCHŮZKA O MOŽNOSTECH UMÍSTĚNÍ DĚTÍ V MĚSÍCI SRPNU V JINÝCH MŠ

22. 4. 2024

POUZE PRO ZAMĚSTNANÉ ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ

TERMÍN: 29. 4. 2024 v 16 : 00

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: přihlášení dětí do jiné než kmenové MŠ je závazné a probíhá se všemi dokumenty a formalitami jako běžný zápis do MŠ. Platba musí být uhrazena předem a nevrací se.

Po zkušenostech z minulého roku Vás prosím o důkladné zvážení přihlášení dítěte na prázdninový provoz v jiné MŠ. Po velkém zájmu a vyřízení všech formalit do náhradní MŠ chodily pouze 2 děti.

Děkuji za pochopení a spolupráci. Dana Davidová