Informace

Informace

25. 9. 2023

V pátek 29. 9. 2023 je z organizačních a provozních důvodů vyhlášeno ředitelské volno. V tuto dobu je provoz školní družiny přerušen.