Informace ŠD

15. 9. 2021

Vážení rodiče, dnešním dnem začínají kroužky jiných organizátorů. Dítě navštěvující školní družinu musí mít vyplněný formulář: 

Souhlas s uvolněním do kroužků jiných organizátorů.

Vyplněný formulář předejte vychovatelce ŠD.

Děkujeme za spolupráci.

ZŠ a MŠ

Základní škola a Mateřská škola
Ostrava-Zábřeh, p. o.

IČO: 709 446 28
REZIDO: 600 144 968
DS: 599mgbj

Základní škola:
Horymírova 100, Ostrava 700 30

Mateřská škola:
Rezkova 14, Ostrava 700 30

Spolek rodičů

Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Horymírova, z.s.

Horymírova 100,
700 300 Ostrava-Jih

IČO: 018 10 197

E-mail:
SHorymirka@post.cz

Důležité odkazy

Ostrava logo
Ostrava Jih logo