IMG_1678

Děti si užily květnovou angličtinu se zvířátky

7. 6. 2024

Kluci a holky se ve všech třídách seznámily hravou formou s dalšími novými slovíčky.

Téma zvířata z farmy se dětem velmi líbilo. Formou práce s obrázkovým materiálem, při zpěvu, tanci, při poslechu básniček a u prohlížení obrázkových knížek a leporel si děti v průběhu celého měsíce opakovaly nové pojmy v anglickém jazyce.

Pro rodiče našich dětí jsou slovníčky k nahlédnutí nebo k ofocení na nástěnkách v šatnách tříd.

  See You!