IMG_1427

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

12. 5. 2024

Dnešní návštěva dětí ze třídy Soviček a Králič u dobrovolných hasičů se vydařila.

Zábřežští dobrovolní hasiči (SDH) se podílí nejen na likvidací požárů, povodní a nebezpečných událostí, ale i na preventivně výchovné činnosti veřejnosti k požární ochraně (PO). Pořádají především akce zaměřené pro mládež předškolního a školního věku. Významný a hojně navštěvovaný je každoročně Den otevřených dveří. Při instruktážních besedách se návštěvníci seznámí, jak zabránit vzniku požárů a jak se chránit před mimořádnými událostmi následkům, škodám a případným ztrátám na lidských životech. Názorně klukům a holkám předvedli nejmodernější hasební techniku, poskytování první pomoci a seznámili je s hasičskou historií.

Moc děkujeme! Děti a paní učitelky třídy Sova a Králík