MŠ Info

Anglicky interaktivně a hravě

20. 11. 2023

Formou her, básniček, písniček, tanečků, pohybových a hudebně pohybových her se děti naší školky v rámci projektu, který je realizován s finanční podporou SMO, seznamují s prvními slůvky anglického jazyka. Na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd, jste si milí rodiče určitě všimli, jaká témata jsou při výuce AJ probírána. Že to děti baví, uvidíte na fotografiích, které postupně budeme posílat na web.