MicrosoftTeams-image (612)

Adaptační kurz 6. ročníku

12. 10. 2023

Od 9. 10 do 10. 10. se žáci 6 tříd zúčastnili adaptačního kurzu, který proběhl s přespáním ve škole. První odpoledne strávili žáci společně, kde při skupinových aktivitách měli možnost pracovat i s jinými žáky než jen s těmi, se kterými tráví hodiny ve třídě. Jednou z aktivit bylo vytvoření nejvyšší věže, jen s pomocí špejlí a provázku. Nejvyšší věž měla 141 cm. Zakončení prvního dne proběhlo společnou večeří a animovaným filmem Duše, který poukazuje na smysl života a zaměřuje se na maličkosti všedních dnů.
Začátek druhého dne proběhl společnou snídaní, kterou si třídy připravily každá samostatně. Aktivity v tento den byly orientovány na hlubší poznání třídního kolektivu a třídních učitelů. Také se žáci zaměřovali na kladné vlastnosti každého z nich a měli možnost zjistit, jak přispět k dobrému fungování třídy. Zakončení celého dne proběhlo v duchu hodnot a pravidel, které si žáci ve svých třídách sami nastavili.
Celá tato akce přispěla k nastartování procesů, které jsou nezbytné pro zdravé fungování třídy.