Image-3

Adaptační kurz 6.C

17. 10. 2023

Ve dnech 9. – 10. 10. 2023 se konal adaptační kurz 6. ročníků. Žáci se naučili spolupracovat, lépe se poznali, tvořili pravidla třídy, ale užili si také promítání filmu a pizzu, doprovázené přespáním přímo ve škole.