20231106_084457

3.C v knihovně

9. 11. 2023

Dne 6. 11. jsme byli v Knihovně V Zálomu na besedě s názvem Abeceda. Nejdříve jsme si připomněli pravidla chování v knihovně, jaký je rozdíl mezi knihovnou a knihkupectvím, na jak dlouho si můžeme půjčit knihy a k čemu slouží knihoboxy. Dále jsme se dověděli i další zajímavé informace o akcích pro děti, které se v knihovně pořádají – tvořivé dílny, kvízy a také informace o nové soutěži s názvem Lovci perel. Bylo nám vysvětleno, že knížky v knihovně řadíme podle abecedy a rozlišujeme podle barev pro různé věkové kategorie. Ve skupinkách jsme plnili různé úkoly a nakonec jsme si prohlédli knížky, které nás zajímaly. Beseda v knihovně se nám moc líbila.