Aktuality základní škola

Ozdravný pobyt 6. 2. 2023

Úspěšně jsme dorazili na Horní Bečvu. Po ubytování a dobrém obědě jsme vyrazili na první zkoušku naší lyžařské a snowboardové výbavy. Podle našich lyžařských a snowboardových dovedností jsme se rozdělili do 4 skupin a poprvé vyzkoušeli svah u Sachovy studánky. Po večeři nás čekala první přednáška o lyžařské výzbroji a výstroji a o bezpečnosti na horách. První zábavní večerní program byl zakončen společným zpíváním s kytarou. Těšíme na další dny. číst více…

Oznámení ŠD

Provoz školní družiny během pololetních prázdnin dne 3. 2. 2023 je přerušen. V tuto dobu je školní družina uzavřena.

Hezké prožití pololetních prázdnin vám přejí paní vychovatelky.

 

Taneční lekce s Kubou Mazuchem

Ve čtvrtek 26.1.2023 se uskutečnila další taneční lekce pro žáky 9. ročníků s Kubou Mazuchem. Zdokonalovali jsme taneční kroky z již proběhlých lekcí a trénovali základní kroky dalšího tance – valčíku. Všichni jsme si tuto lekci užili a už teď se těšíme na další lekci, která se uskuteční příští čtvrtek 2.2.2023.

číst více…

Aktuality mateřská školka

Už v tom zase plaveme

Od 1. 3. 2023 budou přihlášené děti jezdit opět na bazén do Fryčovic.

O jarních prázdninách je lekce plavání zrušena. Počet lekcí je 10.

Cena kurzu včetně autobusové dopravy je 1 860 Kč.

Platbu je nutno uhradit nejpozději do 27. 2. 2023 (bude na účtu).

Podrobnosti o platbě s číslem účtu dostanete u třídních učitelek.

NEZAPOMEŇTE na příspěvek Vaší zdravotní pojišťovny.

Téměř polovina ceny za autobus je hrazena z dotace obce. Děkujeme.

 

Upozornění pro zákonné zástupce

Pololetní prázdniny v pátek 3. 2. 2023:

z důvodu vysokého počtu odhlášených dětí bude provoz MŠ pouze v této třídě :

Kotě:   6:00 – 16:00 

Všem našim dětem a školákům ZŠ a MŠ Horymírova přejeme pohodové pololetní prázdniny se spoustou zážitků!!!

Kolektiv MŠ

Budova ZŠ Horymírova

Základní škola

Budova ZŠ Horymírova

Mateřská škola

ZŠ a MŠ Horymírova

Hrdá škola s nadhledem

 

Naše škola zahájila činnost 1. 9. 1988. Součástí komplexu školy je školní družina a školní jídelna. Od 1. 1. 2003 je součástí školy i mateřská škola a školní jídelna MŠ na ulici Rezkova 14.

Jsme škola bezbariérová. Ve škole působí poradenské pedagogické pracoviště.

Základní škola: Horymírova 100, 700 30 Ostrava – Zábřeh
Mateřská škola: Rezkova 2994/14, 700 30 Ostrava – Zábřeh

Dopřejte svému dítěti kvalitní vzdělání.

Moderní formy výuky

 • Moderní metody a formy výuky
 • Účast v mnoha projektech (i s účastí zahraničních škol)
 • Ozdravné pobyty, turistické zájezdy
 • Plavecký výcvikový kurz
 • Lyžařský výcvikový kurz
 • Metoda výuky čtení – Sfumato

Aktivity školy

 • Školní klub v rámci školní družiny nabízí mnoho zájmových aktivit pro naše žáky
 • Účast v mnoha projektech
 • Aktivity a akce pořádané školní knihovnou
 • Akce pořádané pro předškoláky naší MŠ Rezkova

Vybavení školy

 • Kmenové třídy vybavené audiovizuální technikou
 • Odborné učebny – jazykové, počítačové, fyziky a chemie, dílny, cvičná kuchyně, učebna environmentální
 • Interaktivní tabule, scannery, tablety….
 • Bohatá vybavenost pomůckami pro výuku odborných předmětů
 • Školní jídelna (výběr ze dvou jídel)

Kontaktujte nás!

11 + 12 =

ZŠ a MŠ

Základní škola a Mateřská škola
Ostrava-Zábřeh, p. o.

IČO: 709 446 28
REZIDO: 600 144 968
DS: 599mgbj

Základní škola:
Horymírova 100, Ostrava 700 30

Mateřská škola:
Rezkova 14, Ostrava 700 30

Spolek rodičů

Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Horymírova, z.s.

Horymírova 100,
700 300 Ostrava-Jih

IČO: 018 10 197

E-mail:
SHorymirka@post.cz

Důležité odkazy

Ostrava logo
Ostrava Jih logo