Aktuality základní škola

Pohyb nás baví

V měsíci září jsme využívali krásného počasí a trávili co nejvíce času venku. Na školním hřišti jsme hráli míčové a závodivé hry, přeskakovali lano, chodili na chůdách, hráli si s padákem. Naši druháčci si poprvé vyzkoušeli posilovací stroje na workoutovém hřišti. Cílem našich procházek bylo také nedaleké hřiště u Shopping parku, kde největší úspěch měla lanová dráha, kolotoč a prolézačky se skluzavkou.

číst více…

Informace ŠD

12. 9. 2022 děti dostanou nabídku a přihlášku do kroužků školní družiny. V případě zájmu o kroužek, odevzdá dítě vyplněnou přihlášku své vychovatelce.

Rozpis kroužků a přihlášku naleznete rovněž na webových stránkách školy v sekci DRUŽINA.

Aktuality mateřská školka

Sportovní dopoledne

Dne 21.9. jsme se zúčastnili sportovního dopoledne “školka cup”, které probíhalo pod vedením trenérů a hráček florbalového klubu 1. SC TEMPISH Vítkovice. Pro děti bylo připraveno mnoho sportovních disciplín a měly možnost si zahrát samotný florbal. Na konci akce na děti čekala zasloužená sladká odměna. Děkujeme trenérům a hráčkám za perfektní organizaci celé této akce a už se moc těšíme na další, které se opět moc rádi zúčastníme.

číst více…

Budova ZŠ Horymírova

Základní škola

Budova ZŠ Horymírova

Mateřská škola

ZŠ a MŠ Horymírova

Hrdá škola s nadhledem

 

Naše škola zahájila činnost 1. 9. 1988. Součástí komplexu školy je školní družina a školní jídelna. Od 1. 1. 2003 je součástí školy i mateřská škola a školní jídelna MŠ na ulici Rezkova 14.

Jsme škola bezbariérová. Ve škole působí poradenské pedagogické pracoviště.

Základní škola: Horymírova 100, 700 30 Ostrava – Zábřeh
Mateřská škola: Rezkova 2994/14, 700 30 Ostrava – Zábřeh

Dopřejte svému dítěti kvalitní vzdělání.

Moderní formy výuky

 • Moderní metody a formy výuky
 • Účast v mnoha projektech (i s účastí zahraničních škol)
 • Ozdravné pobyty, turistické zájezdy
 • Plavecký výcvikový kurz
 • Lyžařský výcvikový kurz
 • Metoda výuky čtení – Sfumato

Aktivity školy

 • Školní klub v rámci školní družiny nabízí mnoho zájmových aktivit pro naše žáky
 • Účast v mnoha projektech
 • Aktivity a akce pořádané školní knihovnou
 • Akce pořádané pro předškoláky naší MŠ Rezkova

Vybavení školy

 • Kmenové třídy vybavené audiovizuální technikou
 • Odborné učebny – jazykové, počítačové, fyziky a chemie, dílny, cvičná kuchyně, učebna environmentální
 • Interaktivní tabule, scannery, tablety….
 • Bohatá vybavenost pomůckami pro výuku odborných předmětů
 • Školní jídelna (výběr ze dvou jídel)

Kontaktujte nás!

14 + 14 =

ZŠ a MŠ

Základní škola a Mateřská škola
Ostrava-Zábřeh, p. o.

IČO: 709 446 28
REZIDO: 600 144 968
DS: 599mgbj

Základní škola:
Horymírova 100, Ostrava 700 30

Mateřská škola:
Rezkova 14, Ostrava 700 30

Spolek rodičů

Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Horymírova, z.s.

Horymírova 100,
700 300 Ostrava-Jih

IČO: 018 10 197

E-mail:
SHorymirka@post.cz

Důležité odkazy

Ostrava logo
Ostrava Jih logo