Spolek při ZŠ

Něco o nás


spolek-logo

Spolek při ZŠ Horymírova z.o. je dobrovolnou, veřejně prospěšnou, nepolitickou, nezávislou organizací

Cíle Spolku z. o. Podávání žádostí o granty financovaný statutárním městem Ostrava Podpora šetření energie
Podpora ztišení jídelny
Bezpečnost ve škole
Finanční podpora kulturních a sportovních akcí:
zabezpečení školy v oblasti materiální, výchovné a zájmové činnosti zaměřené na žáky
Financované aktivity
• Odměny Den mazlíčků – 7 kategorií x 3. místa
• Mikulášská nadílka
• Odměny – recitační a pěvecké a výtvarné soutěže
• Odměny – sportovní soutěže, startovné
• Věcné ceny a odměny pro žáky školy – sběr papíru a víček, soutěže Sudoku, celoškolní hra Supertřída
• Materiální zabezpečení akcí školy – lampiónový průvod, tvořivé podzimní, vánoční a velikonoční dílny, Den dětí, Rodinné odpoledne, Den Země, Pasování na čtenáře, Slavnostní uvítání prvňáčků
• Nákup nových a oprava školních koloběžek
• Vybavení tříd moderními kapsáři na lavice

Další finanční aktivity Spolku z. o.
• Adopce zvířete ZOO Ostrava
• Podpora charitativních činností
• Nákup moderního vybavení do tříd


Tato lišta slouží k tomu, aby se lidé v Evropské unii naučili bezmyšlenkovitě odklikávat cokoliv.
Používáním tohoto webu souhlasíte, že využívá cookies.