Školská rada

Školská rada byla zřízena Městským obvodem Ostrava – Jih, Radou městského obvodu ke dni 1. 11. 2005. Školská rada má tři členy, ve své činnosti se řídí ustanovením § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. a jednacím řádem. Stávající školská rada zahájila svou činnost dne 14. 12. 2017.

26

Listopad

2019

Školská rada pracuje ve složení

Ing. Magda Kurečková – předsedkyně ŠR, zvolena zákonnými zástupci nezletilých žáků

Ing. Lenka Schreiberová – zvolena zřizovatelem

Mgr. Monika Blinková – zvolena pedagogickými pracovníky školy


Tato lišta slouží k tomu, aby se lidé v Evropské unii naučili bezmyšlenkovitě odklikávat cokoliv.
Používáním tohoto webu souhlasíte, že využívá cookies.